İslam dininde kullanılan 25 islami terim

İslam dininde kullanılan 25 islami terim

1- Câiz Nedir ?
Cevap: "Yapılması dinen yasak olmayan şeydir."

2- Câiz değil Nedir ?
Cevap: Yapılması mahzurlu olmak, doğru olmamak veya dînen yasaklanmış olmak demektir.

3- Abdest Nedir ?
Cevap: "Dirsekler ile beraber elleri yıkayıp, yüzü ve ayak topuklarıyla beraber ayakları temiz su ile yıkanması, başın meshedilmesine denir."

4- Ahlak Nedir ?
Cevap: "Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür."

5- Amin demek Ne demek ?
Cevap: "Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir."

6- Cennet Nedir ?
Cevap: "Allah`ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir."

7- Cehennem Nedir ?
Cevap: "Kafirlerin sürekli olarak kalacakları geçici olarak günahkâr müminlerin de içine gireceği azap yeridir."

8- Sırat-ı Müstakîm Nedir ?
Cevap: "Allah`ın Kur`an-ı Kerim`de beyan ettiği dosdoğru yoldur."

9- Berzah Nedir ?
Cevap: "Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir."

10- Muvakkaten Nedir ?
Cevap: "Geçici olarak, kısa bir zaman için."

11- Dört büyük melek Nedir ?
Cevap:
"Cebrail: Allah`tan vahiy getiren melektir."
"Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir."
"İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir."
"Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir."

12- Dua Nedir ?
Cevap: "Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah`a arzetmesidir."

13- Ebedî Nedir ?
Cevap: "sonu belli olmayan."

14- Ezelî Nedir ?
Cevap: "başlangıcı belli olmayan."

15- Kefaret Nedir ?
Cevap: "Yanlışlıkla veya kasten işlenen bir günahın affı için dinin emrettiğini yapma."

16- Kelime-i Tevhid Nedir ?
Cevap: "La ilahe illallah Muhammedün resulullah" sözüne Kelime-i Tevhid denir."

17- Kelime-i Şehadet Nedir ?
Cevap: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

18- Sünnet Nedir ?
Cevap: "Peygamber efendimizin hayatı boyunca yerine getirmiş olduğu örnek davranışlara sünnet denir."

19- Farz Nedir ?
Cevap: "Allah’ın, kullarından kesin olarak yapmamızı istediği ibadetlere denir."

20- Vacip Nedir ?
Cevap: "Farz kadar kesin olmamakla beraber Allah’ın yapmamızı istediği ibadetlere denir. Kurban kesmek, bayram namazı kılmak gibi."

21- Mekruh Nedir ?
Cevap: "İslam dininde yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen şeydir."

22- Mürted Nedir ?
Cevap: "Dinden çıkan kimse demektir."

23- Zındık Nedir ?
Cevap: "Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen, müminleri inandıkları dinî değerlerden soğutup uzaklaştırmaya ve onları ifsat etmeye çalışan kimseler hakkında kullanılan bir terimdir."

24- Nâfile Nedir ?
Cevap: "Farz ve vâciplerin dışında fazladan yapılan işler"

25- Zekat Nedir ?
Cevap: "Dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi demektir."