Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz kılmaya başlamadan gusül abdestimizin olması lazım. birde için namaz kılmak için normal abdest almalıyız. Erkekler ve kadınların için namazda hareketleri, namazda hangi sureleri nerde nasıl okuruz gibi birçok soruların cevaplarının bulunduğu bu video yu izleyerek namaz nasıl kılır öğrenebilirsiniz.

Namaz kılmak için ezberlenmesi gereken dualarda okunması sünnet olan duaları ezberlenmesini önerme sebebim daha sonradan bu duaları ezberlemek zor gelme ihtimali olduğu içindir.Bu duaları ezberledikten sonra namazda uygulamak gerekir. namaza bu şekilde tekrardan alışmak zor gerebilir, bu yüzden en sağlıklısı önceden bu dualarıda ezberleyip namaz kılmaya başlamanızı tavsiye ederim. İstersen sadece farz ve vacip olanlarıda ezberleyip namaz kılmaya başlayabilirsiniz.

Namaz kılmak için ezberlenmesi gereken duaları ve sureler şunlardır:
1- Subhaneke Duası (okumak sünnettir. ancak ezberlenirse daha iyi olur)
2- Fatiha Suresi
3- Her hangi bir zammı sure (Benim tavsiyem kısa ve öğrenmesi kolay olarak İhlas suresi veya kevser suresi)
4- Ettehiyyatu duasi
5- Salli barik duaları (Namazın sünnetidir ancak ezberlenirse daha iyi olur)
6- Rabbena duaları (vitir namazı kılarken kunut duaları yerine okuyabilirsin ayrıca son oturuşta okumak sünnettir.)

Bu zikirleri anlamlarıyla birlikte ezberlersek daha sevaptır. ancak namazda arapçalarını okuyoruz, okuduğumuz zikirin anlamını bilirek okumak daha sevaptır.

Rüku ve secdede bir defa "subhane rabbiyel azim" veya "subhane rabbiyel a'la" diyecek kadar beklemek farzdır.
Rükuda üç defa "subhane rabbiyel azim" demek, secdede ise üç defa "subhane rabbiyel a'la" demek sünnettir. Bu sayı, rükû ve secdede yapılan tesbihlerin en azıdır.

Namaz kılmak için ezberlenmesi gereken zikirler şunlardır:

Allahu ekber : "Allah En Büyüktür"
Subhane Rabbiyel Aziym : "Büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır."
Subhane Rabbiyel a'la : "Yüce olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır."
Semi'allahü limen hamideh : "Allah kendine hamd edeni işitir."
Rabbena lekel-hamd : "Rabbimiz, hamd sanadır."
es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah : "Allah'ın selamı üzerinize olsun" (vaciptir)

Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır.

Namazın Şartları:
1. Hadesten tahâret (Gusül abdestini olması, Namaz abdestini olması, hayız ve nifas gibi durumların olmaması gerekir.)
2. Necâsetten tahâret (Namaz kılacak kişini elbisesini temiz olması, namaz kılacağı yerin temiz olması, namaz kılacağı ortamın temiz olması gerekir.)
3. Setr-i avret (Namaz kıldığı anda avret yerlerinin örtülmüş olması gerekir.)
4. İstikbâl-i kıble (Kabe-i Muazzama"ya yönelerek kılmak.)
5. Vakit (Kılacağı namaz vakitini girmesi gerekir.)
6. Niyet (Kılacağı namaza Niyet etmesi gerekir.)

Namazın Rükünleri:
1. İftitah tekbiri (Yukarıdaki videoda 0:56.dk'da yapılan hareket.)
2. Kıyam (doğrulmak, ayakta durmak)
3. Kıraat (kıyamda iken Zammı sure veya Kuran'dan bir miktar okumaya denir.)
4. Rükû (Yukarıdaki videoda 1:56.dk'da yapılan hareket.)
5. Secde (Yukarıdaki videoda 2:35.dk'da yapılan hareket.)
6. Ka‘de-i ahîre (Namazların ikinci ve son rekatlarında belli bir süre oturma)

Hata ile bir vacibi terk eden veya unutan kimse, namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
Namazın vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur. Bir vâcibin kasden terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir.

Namazın Vacipleri:
1. Fâtihayı okumak.
2. Namazın diğer rükünlerinde de sırayı gözetmek.
3. "Ta`dili erkânı" yerine getirmek. (Namazın rükünlerini düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir)
4. İkiden çok rekatlı namazların birinci oturuşu.
5. Her iki oturuşta da "tahiyyât" okumak.
6. "es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah" diyerek selâm vermek.
7. "Vitir namazında "kunut" duâsını okumak. (bilmiyorsa rabbena dualarını okuyabilir.)
8. "Bayram namazlarında ilâve tekbirleri söylemek.
9. Namazdan kendi fiili ile çıkmak. (namaz kılan kişinin, namazın sonunda kendi istek ve iradesiyle yaptığı bir fiil ile namazdan çıkması gerekir.)
10. İmamın açık okunacak yerde açık, gizli okunacak yerde de gizli okuması.
11. Namazda nelerin farz; nelerin vacip olduğunu bilmek.

Bir namazda ne kadar fazla sünneti yerine getirirsek, namazdan alacağımız ibadet sevabının miktarı da o nisbette artar. Bir sünnetin terki namazı bozmaz.

Namazın Sünnetleri:
1. Namazda tekbir alırken elleri kulağa kaldırmak. Kadın omuz hizasına kadar kaldırır.
2. El ayasını kıbleye çevirmek.
3. Tekbir aldıktan sonra, elleri bağlamak.
4. Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. Erkek göbek altına, kadın göğsünün üstüne koyar.
5. Fatihadan önce Besmele okumak. Fatihadan sonra yavaşça âmin demek.
6. İftitah tekbirinden sonra, Sübhaneke okumak.
7. Sübhanekeden sonra euzü besmele çekmek.
8. Kıyamda topukları birbirinden dört parmak kadar açık tutmak, rükuda, kavmede ve secdede bitişik tutmak.
9. Rükuda üç kere Sübhane rabbiyel-azim demek.
10. Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.
11. Son oturuşta salli barikleri okumak.
12. Namazı bitirip selam verirken başını sağına ve soluna çevirmek.
13. İmamın, birinci rekatta ikinci rekatta okuyacağının iki misli uzun okuması.
14. Rükuda ayakları bitiştirmek.
15. Rükuda bel ile başı bir hizada tutmak.
16. Rükuda, elleri, parmakları açık olarak, diz kapakları üzerine bağlamak.
17. Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh demek.
18. Rükudan kalkınca Rabbena lekel-hamd demek.
19. Secdede dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Bu erkek içindir. Kadın kollarını yere serer.
20. Secdede, el parmaklarını bitiştirmek ve ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.
21. İki secde arasında oturmak.
22. Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek.
23. Secdede, ellerini kulaklarının hizasında tutmak.
24. Rüku ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken Allahü ekber demek.
25. Tahiyyatta ve iki secde arasındaki oturuşta Erkekler, sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.
26. Tahiyyatta, elleri dizlerinin ucuna beraber tutup, parmaklarını kendi hâline bırakıp kıbleye karşı biraz bükülmüş şekilde tutmak.
27. Dört rekat olan farzların son iki rekatlarında yalnız Fatiha okumak.
28. Ezan ve ikamet okumak. [Erkekler için]
29. Namaz kılarken takke takmak.

Namazın Mekruhları:
1. Namazda tadil-i erkanı terk etmek.
2. Başı döndürüp bakmak.
3. Erkekler için Secdede iki kolu yere döşemek. [Kadınlar döşer.]
4. Başı bir tarafa eğmek.
5. Esnerken ağzı kapatmamak.
6. Özürsüz gözleri yummak.
7. Öndeki safta boş yer varken, geri safta kılmak.
8. Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak.
9. Canlı resmi asılı odada namaz kılmak.
10. Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.
11. Abdest sıkıştırırken kılmak.
12. Secdeye inerken pantolonunu yukarı çekmek.
13. Namazda ağırlığı, bir ayağa çok, diğerine az vermek.
14. Secdeye veya rükuya, imamdan önce başını koymak veya kaldırmak.
15. Çıplak ayakla namaz kılmak.
16. Kolu sığalı veya kısa kollu gömlekle namaz kılmak.
17. Sağa-sola eğilmek, sallanmak.
18. Secdede bir ayağı kaldırmak. [İki ayak kalkarsa, bazı âlimlere göre namaz bozulur.]
19. Namazda 4-5 kişi duyacak kadar yüksek sesli okumak. [Kendi işitmeyecek kadar sessiz okunursa namaz sahih olmaz.]
20. İkinci rekâtta, birincide okuduğu âyeti tekrar okumak veya ondan evvelki bir âyeti okumak. [Unutarak okumak mekruh olmaz.]
21. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak.
22. Farzdan sonra hemen son sünnete kalkmamak. Yahut konuşmak veya bir şey okumak.
23. Namaz kılanın önünden geçmek veya önünden geçilebilecek yere namaza durmak.

- Sabah namazı kılınışı.
- Öğle namazı kılınışı.
- İkindi namazı kılınışı.
- Akşam namazı kılınışı.
- Yatsı namazı kılınışı.